SUKCES JANA MAŁOPOLSKIEGO

21.04.2021r.
Ogromnym sukcesem zakończył się udział uczniów sanockich szkół muzycznych w World Open Online Music Competition w Serbii. Wśród zdobywców II miejsca w tym konkursie znalazł się również uczeń Społecznej Szkoły Muzycznej II st. Jan Małopolski. Jest on uczniem II klasy akordeonu, a naukę pobiera u prof. ośw. Andrzeja Smolika.