Informacje

27.05.2021r.
Informuję, że o ile nie zostaną ogłoszone inne wytyczne z CEA, planuję wznowić naukę stacjonarną z wszystkich przedmiotów (przedmiotu głównego, instrumentu dodatkowego/obowiązkowego, przedmiotów teoretycznych, orkiestry i chóru) w dniu 31.05.2021 r. zgodnie z planem zajęć z początku roku szkolnego.

Irena Gil-Storoszcuk, dyrektor SSM II st. w Sanoku

15.01.2021r.
W związku z wytycznymi MEN informuję, że po feriach, tj. od 18 stycznia 2021 r. zajęcia teoretyczne w SSM II st. odbywać się będą nadal w trybie zdalnym.
Zajęcia z przedmiotu głównego (instrument) oraz fortepianu obowiązkowego odbywać się będą zdalnie lub stacjonarnie w szkole (jeżeli nie ma możliwości pracy zdalnej) – w formie indywidualnych konsultacji, po uprzednim ustaleniu tej kwestii przez ucznia lub rodzica z nauczycielem.

Irena Gil-Storoszczuk, dyrektor SSM II st. w Sanoku

28.10.2020.
Wszystkie zajęcia z przedmiotów teoretycznych odbywają się zgodnie z dotychczasowym rozkładem zajęć poprzez programy do nauczania zdalnego. Czas trwania lekcji – 35 minut. Każdy uczeń zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach online. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy problemów proszę się kontaktować z nauczycielem danego przedmiotu lub dyrektorem szkoły.

Proszę też o regularne sprawdzanie e-maili na swojej poczcie internetowej i wiadomości na stronie internetowej szkoły www.ssmsanok.pl zakładce „DLA UCZNIA – Informacje”.

Irena Gil-Storoszczuk, dyrektor SSM II st. w Sanoku

24.10.2020.
W związku  z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju i wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 23.10.2020 ograniczeniu ulega funkcjonowanie szkół artystycznych, w tym również Społecznej Szkoły Muzycznej II st. Ograniczenie funkcjonowania będzie polegało na wdrożeniu we wszystkich typach szkół artystycznych publicznych i niepublicznych realizacji zajęć edukacyjnych artystycznych  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zatem od 26 października do 8 listopada 2020 przechodzimy na nauczanie zdalne.

Proszę o:
– regularne sprawdzanie wiadomości na stronie internetowej szkoły www.ssmsanok.pl w zakładce „WYDARZENIA” i zakładce „DLA UCZNIA – Informacje”
– kontakt z nauczycielem przedmiotu głównego w celu ustalenia formy prowadzenia lekcji.

W najbliższym czasie zostanie zamieszczona informacja dotycząca zadań do realizacji w domu z przedmiotów teoretycznych.

Życzę zdrowia i  cierpliwości w tym trudnym dla wszystkich czasie.
Irena Gil-Storoszczuk, dyrektor SSM II st. w Sanoku

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w kraju, dbając o bezpieczeństwo uczniów, dyrektor SSM II st. w Sanoku zaprasza na Uroczystą Inaugurację Roku Szkolnego 2020/2021 jedynie uczniów nowoprzyjętych do klasy drugiej i ich rodziców. Podczas Inauguracji odbędzie się krótkie zebranie informacyjne na temat nauki w naszej szkole.

Pozostałych uczniów wszystkich klas proszę o kontakt telefoniczny w dn. 31.08. 2020 r. z nauczycielami przedmiotu głównego w celu ustalenia indywidualnego spotkania w szkole.

Rozkład zajęć teoretycznych umieszczony zostanie na stronie szkoły, w zakładce „Dla Ucznia” dn. 31.08.2020 r.

Irena Gil-Storoszczuk, dyr. SSM II st. w Sanoku

Zadania do realizacji w domu:

klasa I

klasa II

klasa III

klasa IV

klasa V

klasa VI

dla uczniów uczęszczających z klasami IV i  V PSM II st do p.M.Harna