INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w kraju, dbając o bezpieczeństwo uczniów, dyrektor SSM II st. w Sanoku zaprasza na Uroczystą Inaugurację Roku Szkolnego 2020/2021 jedynie uczniów nowoprzyjętych do klasy drugiej i ich rodziców. Podczas Inauguracji, która odbędzie się o godz. 16.30 w sali koncertowej, zostanie przeprowadzone krótkie zebranie informacyjne na temat nauki w naszej szkole.

Pozostałych uczniów wszystkich klas proszę o kontakt telefoniczny w dn. 31.08. 2020 r. z nauczycielami przedmiotu głównego w celu ustalenia indywidualnego spotkania w szkole.

Rozkład zajęć teoretycznych umieszczony zostanie na stronie szkoły, w zakładce „Dla Ucznia” dn. 31.08.2020 r.

Irena Gil-Storoszczuk, dyr. SSM II st. w Sanoku