Historia

Początki szkoły

Społeczna Szkoła Muzyczna II stopnia w Sanoku z siedzibą przy ul. Podgórze 25 powstała w 2000 roku w odpowiedzi na potrzebę kształcenia muzycznego wśród uzdolnionej młodzieży, która z różnych względów nie mogła podjąć nauki w Państwowej Szkole Muzycznej. Społeczna Szkoła Muzyczna wynajęła pomieszczenia i instrumenty w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Sanoku. Szkoła rozpoczęła swoją działalność dzięki staraniom Tomasza Tarnawczyka (ówczesny wicedyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Sanoku), który jako pomysłodawca, podjął się pełnienia obowiązków dyrektora szkoły, a także nauczyciela przedmiotów teoretycznych.

15 sierpnia 2000 roku Społeczna Szkoła Muzyczna II stopnia w Sanoku została wpisana do Ewidencji Niepublicznych Szkół Artystycznych, prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organem prowadzącym szkoły zostało Sanockie Towarzystwo Muzyczne w Sanoku. Organem nadzorującym –  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W szkole uruchomiony został 6-letni wydział młodzieżowy, umożliwiający uzyskanie tytułu zawodowego muzyka instrumentalisty.

1 września 2000 roku naukę w klasie I rozpoczęło 6 uczniów: w klasie fortepianu 3 osoby, skrzypiec 1 osoba, gitary 1 osoba i organów 1 osoba. Uczniowie zobligowani byli również do uczęszczania na przedmioty teoretyczne obowiązujące w tego typu szkołach państwowych.

Rozwój szkoły

Dnia 18 lipca 2001 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki przyznało Społecznej Szkole Muzycznej II stopnia w Sanoku uprawnienia szkoły publicznej na czas nieokreślony. Od tej pory świadectwa wydawane przez Szkołę są równoważne ze świadectwami szkół państwowych. Uzyskanie uprawnień wiązało się również z otrzymywaniem dotacji ministerialnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania szkoły, co pozwoliło na efektywniejszą organizację nauczania, wyposażenie szkoły w instrumenty oraz nowoczesny sprzęt do klasopracowni przedmiotów teoretycznych.

W roku szkolnym 2001/2002 podjęło naukę w klasie pierwszej 9 uczniów, w następnym roku 24 uczniów, a 1 września 2005 roku szkoła osiągnęła pełny cykl kształcenia. W sześciu klasach uczyło się 84 uczniów.

Jubileusze

Swoje jubileusze 5-lecia, 10-lecia i 15-lecia Społeczna Szkoła Muzyczna II st. w Sanoku świętowała wspólnie z Państwową Szkołą Muzyczną II st. i Sanockim Towarzystwem Muzycznym w Sanoku. W tych samych terminach przypadało 15-lecie, 20-lecie i 25-lecie działalności PSM II st. i STM. Każdemu jubileuszowi towarzyszyły podsumowania, były nagrody, odznaczenia, dyplomy. Nie brakowało podziękowań, gratulacji i życzeń.

Bogata była też lista gości, którzy przybywali na jubileuszowe spotkania. Bywała na jubileuszach europoseł Elżbieta Łukacijewska, poseł Piotr Uruski, reprezentant Ministra Kultury i Sztuki Zdzisław Bujanowski, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego oraz władz Starostwa Sanockiego i miasta Sanoka i zawsze był przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Krzysztof Szczepaniak.

Gratulacje …

jj

i podziękowania dla obu Jubilatek

 

 

 

 

 

 

 

Każdemu jubileuszowi towarzyszył uroczysty koncert. Występowali w nich uczniowie obu sanockich szkół: PSM I i II st. oraz SSM II st., będący laureatami wielu krajowych i zagranicznych konkursów. Oprócz solistów instrumentalistów reprezentujących klasy: akordeonu, gitary, fortepianu, klarnetu, fletu, skrzypiec, trąbki, saksofonu, występowały także zespoły i chóry.

zespół smyczkowy

Zespół smyczkowy

Orkiestra dziecięca

 

 

 

 

 

 

 

Reforma w szkolnictwie artystycznym

We wrześniu 2014 roku Społeczna Szkoła Muzyczna w Sanoku, wraz z całą społecznością polskich szkół artystycznych, stanęła przed nowym wyzwaniem, jakim było stopniowe wprowadzenie zmian w szkolnictwie artystycznym. W  ogólnych założeniach mają one na celu rozwijanie gry zespołowej i pracy w zespole (przy zachowaniu szczególnej troski o najzdolniejszych uczniów), lepszej korelacji treści przedmiotów ogólnomuzycznych oraz większej autonomii w zarządzaniu dla dyrektorów szkół.

W szkole I stopnia zmiany te polegają m.in. na wprowadzeniu od połowy cyklu kształcenia wyboru nauki na dziale instrumentalnym lub muzykowania zespołowego, upraktycznieniu zajęć poprzez połączenie treści przedmiotów kształcenie słuchu i rytmika (w cyklu 6-letnim) oraz przedmiotów kształcenie słuchu i audycje muzyczne (w cyklu 4-letnim). Dodatkowo wprowadzono nowy przedmiot ogólnomuzyczny – zespół. W szkole muzycznej II stopnia połączono treści przedmiotu literatura muzyczna z historią muzyki, zmniejszono liczbę godzin harmonii, zastąpiono formy muzyczne przedmiotem analiza dzieła muzycznego oraz rozszerzono zasady muzyki o elementy edycji nut. Dodatkowo wprowadzono moduły rozszerzające (przedmioty słuchowe, praktyczne i ogólnomuzyczne), które mają podnieść atrakcyjność kształcenia i umożliwić uczniowi wybór części przedmiotów zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami.

Zmiany dotacji na prowadzenie szkół artystycznych niepublicznych

W związku ze zmianami wprowadzonymi w Ustawie o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2017 roku szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w tym szkoły artystyczne, otrzymują bardzo okrojoną dotację na prowadzenie szkół. Wiąże się to z koniecznością zwiększenia opłaty za naukę pobieranej od ucznia. To spowodowało znacznie mniejszy nabór do szkół niepublicznych.

Z dniem 1 września 2017 roku, dr Tomasz Tarnawczyk objął stanowisko dyrektora, po ustępującym dyrektorze Andrzeju Smoliku, w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Sanoku.

Nowa karta w historii szkoły

14 wrześniu 2017 roku dr Tomasz Tarnawczyk został odwołany ze stanowiska dyrektora SSM II st. w Sanoku ze względu na objęcie stanowiska dyrektora w PSM I i II st. w Sanoku, a nowym dyrektorem została mgr Irena Gil-Storoszczuk, dotychczasowy nauczyciel bibliotekarz.

W placówce nadal trwają ewaluacyjne zmiany, które mają na celu dostosowanie Społecznej Szkoły Muzycznej II stopnia w Sanoku do potrzeb obecnych czasów oraz do oczekiwań uczniów, rodziców i środowiska lokalnego, zgodnie z reformą oświaty w szkołach artystycznych, która rozpoczęła się we wrześniu 2014 r.

Jednym z priorytetów dla organu prowadzącego Szkołę i nowego dyrektora stało się utrzymanie liczby uczniów na poziomie z poprzednich lat. Jest to trudne zadanie, ponieważ ma podłoże finansowe, nie do końca zależne od pracy szkoły.

Kolejnym zadaniem nowego dyrektora będzie wzmożona reklama placówki w środowisku lokalnym i ościennych powiatach, a co za tym idzie, uruchomienie nowej, aktualnej strony internetowej szkoły i bieżące jej prowadzenie.

Szkoła dzisiaj

W roku szkolnym 2017/2018 w szkole naukę pobiera 42 uczniów. W ciągu osiemnastu lat istnienia opuściło szkołę 174 absolwentów. Uczniowie udzielają się w zespołach, chórach i orkiestrach szkolnych. Uczniowie i absolwenci włączają się w kształtowanie kultury regionu i biorą czynny udział w życiu muzycznym poprzez popisy, koncerty, przesłuchania, konkursy ogólnokrajowe i międzynarodowe (aktywność uczniów można zobaczyć w zakładce „Wydarzenia” na stronie internetowej szkoły).

Kadra dydaktyczna

Od pierwszych lat działalności szkoły razem z Tomaszem Tarnawczykiem swoją pracę pedagogiczną zaczynało kilku nauczycieli: Wiesław Brudek – saksofon, flet, klarnet, Oksana Drozdowska – fortepian, Ewa Wojtyńska-Kiczorowska – skrzypce, Katarzyna Maliniak – skrzypce, Tomasz Rudy – organy, Andrzej Siedlecki – gitara, Andrzej Smolik – akordeon, Dorota Zubel – flet. Nieco później dołączyli do nich: Iwona Bodziak – gitara, Monika Brewczak – chór, śpiew, Daniel Eibin – fortepian, Piotr Graboń – trąbka, puzon, sakshorn, Robert Handermander – fortepian, Robert Krok – instrumenty perkusyjne, Jerzy Kuńczyk – fortepian, Iwona Madera – fortepian, Janusz Ostrowski – fortepian, Kazimierz Sierpiński, Łukasz Kot – organy.
Przedmioty teoretyczne oprócz Tomasza Tarnawczyka prowadzili: Monika Śliwka, Agata Śliwka, Maciej Fil, bibliotekę – Barbara Garczyńska (do 2008/2009) i Irena Gil-Storoszczuk (od 2009/2010).