klasa III

— 11.05.2020 —

Harmonia
Ze strony Centrum Edukacji Artystycznej harmonia proszę przerobić: D7-1- (dominanta septymowa bez prymy) – samouczek

 

—- 28.04.2020 ———–

Harmonia

Podpisz funkcje w przykładzie w załączniku 6 (T, S, D itd.), akordy w ramkach podpisz oznaczeniem literowym (np. g, c, G, C). Przebieg graj na fortepianie. Powodzenia!!!

załacznik 6

 

 

— 10.04.2020 ———-

kształcenie słuchu Klasa III II stopnia 7.04.2020


HARMONIA  proszę o korzystanie z portalu  H  A R M O N I A  na stronie Centrum Edukacji Artystycznej

klasa III

proszę uzupełnić środkowe głosy – załącznik 3

+ Na układy nie ma rady?

+ Wiadomości wstępne z budowy i zapisu akordów triady

+ Dominanta z podwójnym opóźnieniem

+ Samouczek D7

———————–

kształcenie słuchu

Klasa III 

Wystukać rytmy dwugłosowe 1-9 – ćw. 32. str. 56-57. https://www.ksztalceniesluchu.edu.pl/books/muzyczna-przygoda.pdf