klasa II

— 22.05.2020 —

Literatura muzyczna
Temat:  Podsumowanie wiadomości

 

— 11.05.2020 —–

 Literatura muzyczna
Temat:  Pojęcie formy muzycznej (prezentacja do pobrania pod lekcją, na dole strony)

 

Zasady muzyki
Ze strony Centrum Edukacji Artystycznej harmonia proszę przerobić: Zasady muzyki – gamy – samouczek.

—- 16.04.2020 ———–
Klasa II   Literatura muzyczna
Temat: Co oznacza A-440Hz 
Zadanie: Wykonaj interaktywne ćwiczenia

&nbsp

——- 06.04.2020 ————–
Klasa II   Literatura muzyczna
Temat: Barokowy styl ornamentalny – co to oznacza
Zadanie: Wykonaj interaktywne ćwiczenia

&nbsp

————————————-
Historia muzyki:
Temat: Charakterystyka form powstałych na przełomie renesansu i baroku
LITERATURA MUZYCZNA
klasa II SSM – informacje i materiały są dostępne na grupie uczniów, na facebooku
—————————–

Kształcenie słuchu:

Klasa II

Wystukać rytmy 1-15 – ćw. 30. str. 52-53. https://www.ksztalceniesluchu.edu.pl/books/muzyczna-przygoda.pdf