Strona Główna

SPOŁECZNA SZKOŁA MUZYCZNA II st.
w SANOKU

Posiada uprawnienia szkoły publicznej

Organ prowadzący: Sanockie Towarzystwo Muzyczne

Organ nadzorujący: Centrum Edukacji Artystycznej

Siedziba: Sanok

Dyrektor: mgr Irena Gil - Storoszczuk

Wicedyrektor: dr Tomasz Tarnawczyk