Strona Główna

Społeczna Szkoła Muzyczna II stopnia w Sanoku

Posiada uprawnienia szkoły publicznej

Organ prowadzący: Sanockie Towarzystwo Muzyczne

Organ nadzorujący: Centrum Edukacji Artystycznej

Siedziba: Sanok

Dyrektor: mgr Tomasz Tarnawczyk