Strona główna

SPOŁECZNA SZKOŁA MUZYCZNA II st.
w SANOKU

Posiada uprawnienia szkoły publicznej

Organ prowadzący: Sanockie Towarzystwo Muzyczne

Organ nadzorujący: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Siedziba: Sanok

Dyrektor: mgr Irena Gil – Storoszczuk

Wicedyrektor: dr Tomasz Tarnawczyk